Sluiting schaatsbaan

Tot onze spijt hebben wij voor het seizoen 2019-2020 geen ijs. Na de sluiting van de ijsbaan op de Everdongenlaan hebben wij met zijn allen gezocht naar een oplossing. Door de tijdsdruk was dit geen eenvoudige opgave. Na samen gezeten te hebben met het schepencollege van Turnhout, zijn wij van mening dat een tijdelijke ijsbaan voor dit seizoen geen haalbare optie meer is.

Al onze leden zijn vrij om te gaan en het seizoen te overbruggen bij een andere club. Wie hierbij hulp nodig heeft of graag extra informatie wenst, kan hiervoor terecht bij onze secretaris Ann.

Wij hopen om iedereen volgend jaar terug te verwelkomen in de nieuwe ijsbaan op het Frac te Turnhout. Het IJssportcentrum Turnhout is nog volop bezig met de verwezenlijking hiervan en we hopen hier snel nieuws van te krijgen.

Het valt voor ons als bestuur zeer zwaar dat we dit seizoen geen ijs hebben. Het bestuur wenst dan ook iedereen te bedanken die tot de laatste moment in ons geloofd heeft.

Turnhout Tigers bestuur